Mithridates ( VI. Mithridates ) kimdir ?

VI. Mitridat veya VI. Mithridates, Pontus kralı olarak Anadolu’da MÖ 120 – MÖ 63 yıllarında hüküm sürdü.

Roma Cumhuriyeti’ne karşı en başarılı ve zeki düşmanı sayıldı. Küçük yaşta öz annesinin kendisini zehirlemek istemesinden dolayı çeşitli zehirler geliştirmiştir. İlk zehir bilimci sayılır ve tarihte ilk biyolojik silahları kullanan kişidir. Düşmanlarının yemeklerine kendi yaptığı zehirleri katarak ölmelerini sağlamıştır.

Roma Cumhuriyetinin dönemindeki en başarılı komutanları olan Sulla, Lucullus ve Pompey ile Mitridatik Savaşlar adı verilen 3 seferde karşılaşmıştır.

Mitridatik Savaşlar

Birinci Mitridatik Savaş MÖ 88 – MÖ 84 yılları arasında Sulla’nın ordusu ile Mitridat arasında gerçekleşmiştir. Sulla, zafer kazandığı birkaç çarpışmanın ardından, Roma’da rakibi olan general Gaius Marius’un güç kazandığı haberini almış ve hızlı bir barış antlaşması ayarlayarak Roma’ya dönmüştür. İki tarafın da üstünlük sağlayamadığı bu savaşın sonunda Sulla, Lucius Licinius Murena’yı Anadolu’daki kuvvetlerinin başına bırakmıştır. Mitridates, kısa süreceğini öngördüğü bu barış dönemini ordusunu kuvvetlendirmek için kullanmıştır.

İkinci Mitridatik Savaş, Murena’nın MÖ 83 yılında Mitridat’a saldırmasıyla başlamıştır ve iki yıl sürmüştür. Bu savaşta büyük bir zafer kazanan Mitridat, lehine olan bir barış antlaşması elde etmiştir.

İkinci Mitridatik Savaş’tan on yıl sonra, Roma’nın Bitinya’yı(Günümüzdeki Bursa ve Zonguldak arasındaki bölge) ilhak etme kararı almasının ardından Üçüncü Mitridatik Savaş başlamıştır. On yıl süren bu savaşta önce Lucullus ve ardından Pompey Mitridat’ın karşısına çıkmıştır. Mitridat, önceleri Pontus krallığı civarında muhabereler kazansa da sonunda Pompey’e ağır şekilde yenimiştir. Bu yenilginin ardından en önemli müttefiği olan Ermenistan kralı 2. Tigranes’in desteğini de kaybeden Mitridat ve Gürcistan üzerinden o sırada oğlunun yönetiminde olan Azov bölgesine kaçmak zorunda kalmıştır.

Ölümü

Üçüncü Mitridatik savaşı kaybetmesinin ardından Anadolu’da barınma şansı kalmadığını anlayan Mitridat, o güne değin müttefiği olan 2. Tigranes’in sığınma talebini reddetmesinin ardından bugünkü Gürcistan üzerinden, oğlunun idaresindelki Azov bölgesine gitmiştir. Ülkedeki iktidarı direnişle karşılaşmadan ele geçirmesinin ardından savaş hazırlıklarına karşı çıkan oğlu Machares’i idam ettrimiştir.

MÖ 63. yılında babasına karşı isyan çıkaran 2. Farnakes’in eline düşmemek için sarayında intihar etmiştir. Ömrü boyunca geliştirdiği ve adını verdiği zehire karşı bağışıklık kazanma yöntemi olan Mitridatizm ustası olduğu için, kendini zehirleme çabaları boşa çıkmış ve kendini yakın korumasına öldürtmek zorunda kalmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir